Børneattester

Det har meget høj prioritet hos SGF at disse forhold er i orden. Både for de enkelte medlemmer og evt forældre, men også overfor foreningens fremtidigt virke.

Fakta

Folketinget har vedtaget en lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.
 
Loven betyder, at alle idrætsforeninger fra den 01.07.2005 skal indhente en børneattest, før de ansætter instruktører, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.
 
Loven vedrører blandt andre alle idrætsforeninger, der er medlemmer af DGI.

Instruktør/Hjælpeinstruktør

Du skal som Instruktør/Hjælpeinstruktør give dit samtykke til, at SGF kan indhente oplysninger fra kriminalregisteret. Dette gøres ved at SGF indsender dit navn og CPR-nr til Politiet. Herefter bekræfter du over din Digitalt Postkasse at SGF kan indhente Børneattesten på dig.

Hvis du nægter at lade SGF indhente børneattest på dig, kan du ikke blive instruktør i SGF.