Generalforsamling 2016 - Opsummering


Torsdag d. 28 Januar 2016 var der generalforsamling i SGF, med 13 deltagende medlemmer.
Efter et let måltid, blev generalforsamlingen afviklet med Marianne Esbech som dirigent.
Formandens beretning, regnskab og kontingent for næste sæson blev godkendt.
Der blev valgt ny kasserer for et år Luise Christensen.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev suppleant Annegrete Strøger Hansen valgt.
Som ny suppleant blev Kirsten Demuth valgt.
Den sidste plads i bestyrelsen er stadig til rådighed, hvis nogen skulle have lyst til, at give en hånd med i SGF.  :-)
Revisor Torben Hansen modtog genvalg,
Revisor suppleanterne Michael Larsen og Jens Jacobsen modtog også genvalg. 
Bestyrelsen lovede at gøre deres bedste, for at bevarer en god og sund forening. 
Under evt. blev to jubilarer markeret. Ingrid Andersen 20 år og Annemarie Madsen 10 år.