Spirrevipperne & Troldeungernes fastelavnsfest

Spirrevipperne & Troldeungerne havde en fantastiske fastelavnsfest i SGF regi, mandag d. 6. februar.

Vi var så heldige at gymnastik foreningen havde boller og kakao til overs fra ”nytårskuren” 2017. De blev doneret til Spirrevipperne og Troldeungerne med bud på at indbyde alle hold til en fastelavns arrangement på stige skole. Med en festlig indbydelse og flot pyntede tønder, mødte omkring 100 personer op til en skøn eftermiddag.

Et meget flot syn mødte os – da rigtig mange børn mødte op udklædt. Fint og virkelig fantasifuldt! Efter startsange og ”Kan du gætte hvem jeg er?” Samt leg med balloner og fluesmækkere gik vi i gang med den STORE – slå katten af tønden!

I to rækker foran stor- og lille tønden blev der på skift slået til ”katten”. Nogle forældre hjalp ….indtil kattekongerne og katte dronningerne blev fundet. Se billeder at de heldige med kroner på hovedet. Alle fik flotte slik poser inden der blev indtaget boller, kakao og kaffe til forældrene.

En dejlig snak blandet deltagerne var at finde i salen. God stemning og TAK for alle tiders gode ide fra SGFs bestyrelse til arrangementet her.

Tak for opbakning blandet forældre med børn.

VH Winnie og Mette