Nyt Bestyrelsesmedlem


Så er SGF's bestyrelse endelig blevet fuldtallig.
Kim Bang-Thygesen har meldt sig som bestyrelsesmedlem i SGF.
Det er vi meget positive over og vi glæder os til et godt samarbejde med Kim. 

Billede af den nye bestyrelse følger senere. 

Mvh
Bestyrelsen