Minde ord for Lene Vistesen

Det er med stor sorg at, Lene Vistesen er gået bort. Vi tænker på den svære tid Lene og hendes familie har været, og må gå igennem efter Lene's bortgang.

Lene kom til SGF i foråret 2010, hvor hun var med til at introducere Zumba for hele Stige by og omegn. Rygtet gik hurtigt og Stigehallen blev samlingsstedet, hvor der til stor overraskelse troppede 300 forventningsfulde kvinder op til forventningerne om at skulle blive rystet godt igennem til nyheden om det nye hold der hed Zumba. Som vi alle kender Lene, tog hun det hele i stiv arm og lod sig ikke afskrække af alle de fremmødte, hun dansede blot bare derudaf og var dermed til at skabe en ny trend i SGF. Det blev i de kommende sæsoner til rigtig mange Zumbatimer for både Lene og vores medlemmer i Stige.

Lene havde altid mod på mere og derfor skulle der også afprøves nye tiltag løbende.  I sæsonen 2010/2011 kom nyheden Zumba Tomic på programmet, hvilket trak mange små piger til. Børnene så frem til, når Lene hentede dem direkte fra SFO for at de skulle med hende ned og danse igennem.

I sæsonen 2011/12 kom Zumba Gold til. Et hold hvor det gik lidt langsommere og alle kunne derfor være med. Lene havde en evne til hele tiden at følge med og snart var der også Zumba Sentao på programmet. Ikke mindre end fire hold i træk på samme dag havde Lene en overgang. Hun mødte altid velforberedt og glad op og hun var i den grad værdsat hos ældre såvel unge og børn. 

De seneste sæsoner har Lene haft holdene Zumba Kids Jr, Kids Fitness Dance, Crossdance og Crossdance Soft, med en fyldt gymnastiksal hver gang. 

Lene var kendetegnet som person med en enorm vilje og lyst til at ville give hvad hun havde lært, igennem dansen og Zumba, videre til alle på sine hold og uanset om helbredet svigtede hos Lene, efter hun blev syg, var hun på sine hold til det sidste. 

Ære være Lene´s minde.