Indkaldelse til generalforsamling!

Stige GymnastikForening afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d. 31 Januar 2019 kl. 19.00 på Stige Skole på skoletorvet

  

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 1. Valg af protokolfører og stemmetællere

 2. Formandens beretning

 3. Plan for det kommende år 

 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 og budget for - Godkendelse af kontingent for sæson 2019-2020

 5. Indkomne forslag

 6. Valg af kasserer

         Kasserer                                 Gunde Jepsen                    Villig til genvalg

   

  9. Valg af bestyrelse og supplanter:

         Bestyrelsesmedlem                 Rikke Strøger Hansen        Modtager ikke genvalg

         Suppleant                                Luise Christensen              Modtager ikke genvalg

         Suppleant                                Ingrid Andersen                  Villig til genvalg

   

  10. Valg af bestyrelse og supplanter

  Revisor                                    Lis Tiedemann                  Villig til genvalg         Revisorsuppleant                   Michael Larsen                   Villig til genvalg         Revisorsuppleant                   Jens Jacobsen                   Villig til genvalg

   

  11. Eventuelt

  Forslag sendes på stigegf.kasserer@gmail.com og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

   

  Foreningen er vært med kaffe og Tilbehør.

   

   

  Med venlige hilsen

  Bestyrelsen